Imatges

 • arrels2
 • Escala
 • ESO
 • parvulari
 • parvulari2
 • Hort
 • menjador
 • plantabaixa
 • plantabaixa1
 • plantaprimera
 • mural
 • cursa16
 • teatreinf
 • Stjordi
 • Teca
 • Biblioteca
 • parvulari3
 • arrels4
 • logotipoarrels

                 

 

 

   

 

 

 

                         IDENTITAT CORPORATIVA DE LA NOSTRA ESCOLA.

MISSIÓ

La raó de ser que justifica l’existència continuada de la nostra escola es fonamenta en els següents principis:

 

«La nostra Escola és humanitzadora, amb identitat cristiana, integradora i al servei de la persona, amb un profund compromís social que actua i s’orienta al futur i que es construeix en comunitat, arrelada a Catalunya i oberta al món.

 

D’acord amb la missió de St. Pedro Poveda i la Institució Teresiana, el nostre procés educatiu es basa en la pedagogia de la proximitat i en el diàleg “fe-ciència-cultura”.»

 

VISIÓ

D’acord amb els principis establerts, la nostra escola desitja aconseguir:

 

►  Ser una escola que formi persones crítiques, creatives, alegres i compromeses en la fe  mitjançant una educació emocional que acompanyi el creixement integral de la persona.

►  El foment del treball en equip i el plurilingüisme com a eix vertebrador de la nostra línia educativa.

►  Un equip humà en continua recerca  de millores que donin resposta a les necessitats de cada moment a través de la reflexió crítica de la pràctica educativa; que estimi,      cregui i s’impliqui en la missió i el projecte educatiu de l’Escola.

► Famílies que visquin com a propi el projecte educatiu: compromeses en la missió i els valors de l’escola.

► Una escola oberta i implicada en les necessitats i activitats de l’entorn.

 

VALORS

La nostra acció educativa, inspirada en el pensament de St. Pedro Poveda, promou:

 

► Un clima de família que fomenta la comunicació, el diàleg, la proximitat , el respecte a tota la comunitat educativa, entès com a una obertura a la diversitat, la comprensió i la tolerància.

► El valor de la justícia, la pau i el compromís , fonamentat en l’ajuda mútua , en l’empatia i en la solidaritat.

► Una educació que afavoreix la creativitat i la iniciativa.

► El valor de la responsabilitat i l’esforç constant de manera que cada persona pugui donar el millor de sí mateix.

► Una escola transformadora de la realitat, basada en els valors de l’Evangeli, inspirada en l’amor, l’alegria i en la senzillesa

 

INSTITUCIÓ TERESIANA

La Institució Teresiana és una Obra de l'Església, Associació de fidels, de caràcter internacional, fundada per Sant Pere Poveda en 1911. La seva experiència pedagògica, de més de cent anys, es va actualitzant i enriquint amb les aportacions de molts col·laboradors, que som, alhora, receptors d'aquesta herència educativa i subjectes compromesos a innovar-la permanentment responent als nous desafiaments.

La Institució Teresiana ofereix als seus associats suport i formació per viure la seva fe i col·laborar en la missió evangelitzadora de l'Església a través de la promoció humana i transformació social, mitjançant l'educació i la cultura, amb una espiritualitat d'encarnació, centrada en el misteri del Déu fet home.

Els membres realitzen la missió de la Institució, individual i associativament, donant testimoniatge dels valors de l'Evangeli des de la seva actuació a la família,  a la professió i a la societat, en entitats pròpies o en estructures privades o estatals i col·laborant així en la realització del Regne de Déu en la història.

Com a dones i homes atents a les necessitats del món on  vivim, desitgem construir un món més fratern i just i ho fem inspirats en la visió profètica que Sant Pere Poveda va tenir per als laics en iniciar-se el segle XX.

 

Com Sant Pere Poveda volem actuar:

 a les entranyes de la cultura i de la cultures,

amb simpatia per tot l'humà,

amb proximitat als qui viuen experiències de dolor,

amb actitud contemplativa,

amb l'obstinació de “començar fent”,

convençuts de la força transformadora de l'educació,

compromesos amb la mansedat i la no violència.

 

 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top