Imatges

 • arrels2
 • Escala
 • ESO
 • parvulari
 • parvulari2
 • Hort
 • menjador
 • plantabaixa
 • plantabaixa1
 • plantaprimera
 • mural
 • cursa16
 • teatreinf
 • Stjordi
 • Teca
 • Biblioteca
 • parvulari3
 • arrels4
 • logotipoarrels

 

ESCOLA ARRELS BARCELONA

Perfil Competencial de l’Alumne

1. Desenvolupar la Identitat cristiana, fent servir la interiorització, el silenci i el compromís per viure els valors de l’Evangeli com l’amor, la justícia i la solidaritat.

 

2. Saber treballar de manera col·laborativa utilitzant les habilitats personals i socials mitjançant el coneixement de la societat actual per arribar a ser un ciutadà actiu i responsable.

 

3. Fer servir l’argumentació per expressar opinions en diferents llengües, amb la finalitat de ser respectuós, crític, dialogant, empàtic i sensible a les necessitats de l’entorn.

 

4. Resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant el raonament, la lògica, la deducció i el càlcul per arribar a ser autònom, competent i amb iniciativa personal.

 

5. Observar, reflexionar i aplicar els coneixements científics i tecnològics  per desvetllar l’esperit  de recerca i d’innovació i assolir hàbits saludables per a la pròpia persona i pel medi ambient.

 

6. Identificar i saber expressar sentiments i emocions mitjançant les habilitats artístiques (com les musicals, visuals i plàstiques) per desenvolupar la creativitat, la satisfacció personal i el coneixement del patrimoni cultural.

 

7. Saber interrelacionar els coneixements i saber-los comunicar als altres utilitzant estratègies d’aprenentatge i l’esforç personal per arribar a donar el millor de si mateix.


 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top