Imatges

 • arrels2
 • Escala
 • ESO
 • parvulari
 • parvulari2
 • Hort
 • menjador
 • plantabaixa
 • plantabaixa1
 • plantaprimera
 • mural
 • cursa16
 • teatreinf
 • Stjordi
 • Teca
 • Biblioteca
 • parvulari3
 • arrels4
 • logotipoarrels

EDUCACIÓ INFANTIL

Aquesta etapa té una funció de suport i de cooperació educativa amb la família i és on el nen/a comença l'aprenentatge de les competències bàsiques a les àrees instrumentals.

Tanmateix s'acompanya el nen/a en el procés d'adquisició d'uns hàbits i unes normes que el faran valer-se per si mateix i col·laborar amb els companys i les companyes.

En l'etapa d'Educació Infantil se'ls ajuda a aconseguir el grau de maduresa afectiva i emocional que correspon a la seva edat i a formar-se una imatge positiva d'ells i dels altres.

 La infantesa, l'etapa dels 3 als 6 anys, és el moment en el qual els nens/es comencen a adquirir la noció de la pròpia identitat i apareix el desig de tenir autonomia personal.

Aquesta descoberta els duu cap a la necessitat d'explorar el món i les persones que els envolten; nogensmenys és una etapa de desitjos contradictoris i per això es mostren rebecs, però ensems amb una gran necessitat de sentir-se estimats per la família.

Durant aquest període és quan l'infant adquireix l'estructura mental bàsica i és a casa on aprèn els valors essencials i on troba l'ambient afectiu necessari per al seu creixement.

El paper educatiu i socialitzador de la família en aquest període és imprescindible. Després de la família és l'escola qui continua la tasca educativa i socialitzadora i és per això que la relació, la comunicació i l'actuació conjunta d'ambdues institucions és bàsica per aconseguir la coherència necessària per fer-los créixer amb una seguretat i una estabilitat emocional, tan necessàries per al seu desenvolupament.

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L'ensenyament primari es correspon amb el període dels 6 als 12 anys.

L'escola, en aquest període, ocupa un lloc molt important en la vida del nen, tant socialment com en la descoberta i aprenentatge. En aquesta època la capacitat d'aprendre és molt gran. L'escola i els companys són punts de referència i juntament amb el mestre/a els ajuda a guanyar autonomia.

 Aquesta etapa és més tranquil·la emocionalment que la de la primera infantesa i que de l'adolescència. Tot i així la família continua tenint un paper cabdal a nivell d'afectivitat i d'equilibri emocional. Per aquesta raó és necessari un seguiment conjunt amb el tutor i els pares, ja que d'aquesta manera ells perceben que reben suport i se senten gratificats al veure els pares implicats en les coses importants de la seva vida.

 

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L’ESO coincideix amb el pas per la pubertat (canvis físics) i, després, amb l’adolescència (canvis intel·lectuals i socials). És ara quan l'alumne/a s’haurà de fer una idea de qui és i on va. Des del centre se l’ajuda a descobrir els canvis en el seu cos i les seves aptituds i habilitats, les coses i les activitats que li interessen, el seu caràcter i la seva manera de comportar-se. És per això que l’acció educativa del pare i la mare és imprescindible en aquesta etapa, i cal que tingueu en compte alguns elements que poden orientar la vostra tasca diària, tant en l’àmbit acadèmic com en la seva formació com a persona.

En aquestes edats ha d’aprendre a ser una persona autònoma, capaç de superar dificultats i de prendre compromisos. A classe pot assumir responsabilitats, com ara ser representant del Consell Escolar, delegat o delegada de curs, participar en tasques generals d’organització. Els nois i noies d’aquesta edat tenen un gran sentit del ridícul i són molt sensibles a les crítiques. És per això que la comunicació amb ells és bàsica. Vosaltres sou qui millor podeu ajudar el vostre fill o filla a tenir confiança en ell mateix per assolir els compromisos que prengui. Potencieu el diàleg: parlar és imprescindible perquè l’adolescent assoleixi en aquesta etapa la seguretat necessària per madurar. És bo que provoqueu estones per estar sols i tenir intimitat, que passegeu junts, sopeu asseguts a taula, us interesseu per les seves preocupacions i estats d’ànim.

Les famílies heu d’escoltar-los i expressar-los les vostres satisfaccions i preocupacions. Utilitzeu l’únic procediment possible per introduir canvis en l’adolescent: parlar, consensuar i exigir compromisos. A casa cal estar atents a la feina feta des del col·legi. És important anar tots a una en l’educació dels vostres fills. Participeu en activitats diverses com xerrades informatives, reunions amb el tutor o la tutora per contrastar opinions sobre la situació del fill o la filla, sortides d’esbarjo, associacions de pares i mares… Reforceu l’estudi diari. No us han d’importar exclusivament les notes, són més importants els comentaris i les apreciacions del tutor o la tutora.

En finalitzar l’ESO, el/la jove ha d’escollir si continua estudiant o si es posa a treballar. Cal que participeu i us impliqueu en el seu procés de presa de decisions, però sabent ésser pacients i respectuosos amb la seva tria i estimulant la pròpia iniciativa.

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top